Beacon aeronautical ground light

Výraz: „Beacon aeronautical ground light“

  • Slovensky / Slovak: Beacon aeronautical ground light
  • Česky / Czech:
  • Anglicky / English: Beacon aeronautical ground light
  • Skratka / Abbreviation: BCN
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: skratky ICAO.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu Beacon aeronautical ground light.

Beacon (aeronautical ground light) má skratku BCN. BCN (Beacon (aeronautical ground light)) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil Aviation Organization) – Dokument 8400 Skratky a kódy.