Bearing

Výraz: „Bearing“

  • Slovensky / Slovak: Bearing
  • Česky / Czech:
  • Anglicky / English: Bearing
  • Skratka / Abbreviation: BRG
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: skratky ICAO.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu Bearing.

Bearing má skratku BRG. BRG (Bearing) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil Aviation Organization) – Dokument 8400 Skratky a kódy.