Becoming

Výraz: „Becoming“

  • Slovensky / Slovak: Becoming
  • Česky / Czech:
  • Anglicky / English: Becoming
  • Skratka / Abbreviation: BECMG
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: skratky ICAO.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu Becoming.

Becoming má skratku BECMG. BECMG (Becoming) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil Aviation Organization) – Dokument 8400 Skratky a kódy.