Below clouds

Výraz: „Below clouds“

  • Slovensky / Slovak: Below clouds
  • Česky / Czech:
  • Anglicky / English: Below clouds
  • Skratka / Abbreviation: BLO
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: skratky ICAO.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu Below clouds.

Below clouds má skratku BLO. BLO (Below clouds) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil Aviation Organization) – Dokument 8400 Skratky a kódy.