Beta konania

Výraz: „Beta konania“

  • Slovensky / Slovak: Beta konania
  • Česky / Czech: Beta řízení
  • Anglicky / English: Beta Control
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: letecké výrazy.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu Beta konania.

Beta Control means a system whereby the propeller can be operated at blade angles directly selected by the air crew, or by other means, and normally used during the approach and ground handling.

Beta řízení znamená systém, pomocí něhož může být vrtule ovládána s úhly nastavení listů přímo volenými posádkou nebo jinými prostředky, a normálně používaný během přiblížení a ovládání na zemi.