Betón

Výraz: „Betón“

  • Slovensky / Slovak: Betón
  • Česky / Czech: Beton
  • Anglicky / English: Concrete
  • Skratka / Abbreviation: CONC
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: odborné výrazy.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu Betón.

Beton – Concrete

Concrete má skratku CONC. CONC (Concrete) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil Aviation Organization) – Dokument 8400 Skratky a kódy.