Bez

Výraz: „Bez“

  • Slovensky / Slovak: Bez
  • Česky / Czech: Bez
  • Anglicky / English: Without
  • Skratka / Abbreviation: WO
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: helikoptéra.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu Bez.

Bez – Without

Without má skratku WO. WO (Without) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil Aviation Organization) – Dokument 8400 Skratky a kódy.