Bez nebezpečenstva zrážky

Výraz: „Bez nebezpečenstva zrážky“

  • Slovensky / Slovak: Bez nebezpečenstva zrážky
  • Česky / Czech:
  • Anglicky / English: Without danger of collision
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: helikoptéry.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu Bez nebezpečenstva zrážky.

Klasifikácia blízkosti lietadiel, pri ktorej neexistovalo nebezpečenstvo zrážky.