Bezpečná nadmorská výška nad prekážkami

Výraz: „Bezpečná nadmorská výška nad prekážkami“

  • Slovensky / Slovak: Bezpečná nadmorská výška nad prekážkami
  • Česky / Czech: Bezpečná nadmořská výška nad překážkami
  • Anglicky / English: Obstacle clearance altitude
  • Skratka / Abbreviation: OCA
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: bezpečnosť.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu Bezpečná nadmorská výška nad prekážkami.

Bezpečná nadmořská výška nad překážkami – Obstacle clearance altitude

Najmenšia nadmorská výška alebo najmenšia výška nad nadmorskou výškou príslušného prahu RWY alebo nadmorskou výškou letiska podľa potreby používaná na to, aby boli splnené kritériá bezpečnej výšky nad prekážkami. Poznámka 1: Bezpečná nadmorská výška nad prekážkami sa vzťahuje k strednej hladine mora a bezpečná výška nad prekážkami sa vzťahuje k nadmorskej výške prahu RWY, alebo pri prístrojovom priblížení k nadmorskej výške letiska alebo prahu dráhy ak je tento viac ako 2 m (7 ft) pod nadmorskou výškou letiska. Bezpečná výška nad prekážkami pri priblížení okruhom sa vzťahuje k nadmorskej výške letiska. Poznámka 2: V prípadoch, keď sa používajú oba výrazy, môžu byť vo forme "bezpečná nadmorská výška/výška nad prekážkami" a v skratke OCA/H. Bezpečná rýchlosť vzletu, VTOSS Minimálna rýchlosť pri ktorej je možné dosiahnuť stúpanie s nepracujúcou kritickou pohonnou jednotkou a ostatnými pohonnými jednotkami pracujúcimi v rozsahu schválených prevádzkových obmedzení. Poznámka: Táto rýchlosť môže byť indikovaná pomocou ukazovateľa prístroja alebo dosiahnutá postupom určeným v letovej príručke.