Bezpečná nadmorská výška / výška nad prekážkami

Výraz: „Bezpečná nadmorská výška / výška nad prekážkami“

  • Slovensky / Slovak: Bezpečná nadmorská výška / výška nad prekážkami
  • Česky / Czech: Bezpečná nadmořská výška / výška nad překážkami
  • Anglicky / English: Obstacle clearance altitude/height
  • Skratka / Abbreviation: OCA/H
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: bezpečnosť.