Bezpečná rýchlosť vzletu

Výraz: „Bezpečná rýchlosť vzletu“

  • Slovensky / Slovak: Bezpečná rýchlosť vzletu
  • Česky / Czech: Bezpečná rychlost vzletu
  • Anglicky / English: Take-off safety speed
  • Skratka / Abbreviation: VTOSS, V2
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: bezpečnosť.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu Bezpečná rýchlosť vzletu.

Minimální rychlost, při níž bude dosaženo stoupání s nepracující kritickou pohonnou jednotkou, jestliže ostatní jednotky pracují v mezích schválených provozních omezení Poznámka: Shora uvedená rychlost může být měřena podle přístrojů, nebo může být dosažena postupem přesně vymezeným v letové příručce.

V2 means take-off safety speed.

V2 znamená bezpečná rychlost vzletu.

Take-off safety speed means a referenced airspeed obtained after lift-off at which the required one-engineinoperative climb performance can be achieved.

Bezpečná rychlost vzletu znamená předepsanou rychlost letu dosaženou po nadzdvihnutí letadla, při které je možné dosáhnout požadovaný výkon při stoupání s jedním nepracujícím motorem.