bezpečná rýchlosť vzletu pre vrtuľníky Kategória A

Výraz: „bezpečná rýchlosť vzletu pre vrtuľníky Kategória A“

  • Slovensky / Slovak: bezpečná rýchlosť vzletu pre vrtuľníky Kategória A
  • Česky / Czech: bezpečná rychlost vzletu pro rotorová letadla Kategorie A
  • Anglicky / English: take-off safety speed for Category A rotorcraft
  • Skratka / Abbreviation: VTOSS
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: bezpečnosť.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu bezpečná rýchlosť vzletu pre vrtuľníky Kategória A.

VTOSS means take-off safety speed for Category A rotorcraft.

VTOSS znamená bezpečnou rychlost vzletu pro rotorová letadla Kategorie A.