bezpečnosť

Výraz: „bezpečnosť“

  • Slovensky / Slovak: bezpečnosť
  • Česky / Czech: bezpečnost
  • Anglicky / English: security
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: bezpečnosť.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu bezpečnosť.

Bezpečnosť (Security) Súbor opatrení, ??udských a materiálnych zdrojov ur??ených na zabezpe??enie ochrany civilného letectva pred ??inmi protiprávneho zasahovania.