bezpečnostná kontrola

Výraz: „bezpečnostná kontrola“

  • Slovensky / Slovak: bezpečnostná kontrola
  • Česky / Czech: bezpečnostní kontrola
  • Anglicky / English: security control
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: bezpečnosť.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu bezpečnostná kontrola.

Bezpečnostná kontrola je uplatňovanie prostriedkov, ktorými sa môže zabrániť vneseniu zakázaných predmetov.

Bezpečnostná kontrola sú opatrenia, ktorými sa zabráni použitiu alebo preneseniu zbraní, výbušnín alebo predmetov, ktoré môžu byť použité na spáchanie činov protiprávneho zasahovania.