bezpečnostná kontrola lietadla

Výraz: „bezpečnostná kontrola lietadla“

  • Slovensky / Slovak: bezpečnostná kontrola lietadla
  • Česky / Czech: bezpečnostní kontrola letadla
  • Anglicky / English: aircraft security check
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: bezpečnosť.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu bezpečnostná kontrola lietadla.

Bezpečnostná kontrola lietadla: kontrola interiéru lietadla, do ktorého cestujúci mohli mať prístup a kontrola nákladovej časti lietadla s cieľom odhalenia zakázaných predmetov.

Bezpečnostná kontrola lietadla je kontrola tých vnútorných priestorov lietadla, do ktorých mohli mať cestujúci prístup, a kontrola nákladného priestoru lietadla s cieľom odhaliť zakázané predmety a protiprávne zasahovania voči lietadlu.