bezpečnostná ochrana

Výraz: „bezpečnostná ochrana“

  • Slovensky / Slovak: bezpečnostná ochrana
  • Česky / Czech: bezpečnostní ochrana
  • Anglicky / English: security
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: bezpečnosť.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu bezpečnostná ochrana.

Súbor opatrení, ľudských a materiálnych zdrojov určených na zabezpečenie ochrany civilného letectva pred činmi protiprávneho zasahovania.