bezpečnostná ochrana civilného letectva

Výraz: „bezpečnostná ochrana civilného letectva“

  • Slovensky / Slovak: bezpečnostná ochrana civilného letectva
  • Česky / Czech: bezpečnostní ochrana civilního letectví
  • Anglicky / English: civil aviation security
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: bezpečnosť.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu bezpečnostná ochrana civilného letectva.

Bezpečnostná ochrana civilného letectva znamená kombináciu opatrení a ľudských a materiálnych zdrojov, určených na ochranu civilného letectva pred činmi protiprávneho zasahovania.