bezpečnostná ochrana letectva

Výraz: „bezpečnostná ochrana letectva“

  • Slovensky / Slovak: bezpečnostná ochrana letectva
  • Česky / Czech: bezpečnostní ochrana letectví
  • Anglicky / English: airport security
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: bezpečnosť.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu bezpečnostná ochrana letectva.

Bezpečnostná ochrana letectva je kombinácia opatrení a ľudských a materiálnych zdrojov určených na ochranu civilného letectva pred činmi protiprávneho zasahovania, ktoré ohrozujú bezpečnosť civilného letectva.