bezpečnostná prehliadka lietadla

Výraz: „bezpečnostná prehliadka lietadla“

  • Slovensky / Slovak: bezpečnostná prehliadka lietadla
  • Česky / Czech: bezpečnostní prohlídka letadla
  • Anglicky / English: aircraft security search
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: bezpečnosť.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu bezpečnostná prehliadka lietadla.

Bezpečnostná prehliadka lietadla: dôkladná kontrola interiéru a exteriéru lietadla na účely odhalenia zakázaných predmetov.

Bezpečnostná prehliadka lietadla je kontrola vnútorných a prístupných vonkajších priestorov lietadla s cieľom odhaliť zakázané predmety a protiprávne zasahovania, ktoré ohrozujú bezpečnosť lietadla.