bezpečnostné zariadenia

Výraz: „bezpečnostné zariadenia“

  • Slovensky / Slovak: bezpečnostné zariadenia
  • Česky / Czech: bezpečnostní zařízení
  • Anglicky / English: security equipment
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: bezpečnosť.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu bezpečnostné zariadenia.

Bezpečnostné zariadenia (Security equipment) Špeciálne zariadenia ur??ené individuálne alebo ako sú??as?? systému na prevenciu alebo odha??ovanie protiprávnych ??inností v civilnom letectve a jeho zariadeniach.