Bezpečnostní západka

Výraz: „Bezpečnostní západka“

  • Slovensky / Slovak: Bezpečnostní západka
  • Česky / Czech: Bezpečnostní západka
  • Anglicky / English: Safety catch
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: bezpečnosť.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu Bezpečnostní západka.

Safety catch means a mechanism which locks an operating control in a given position. It engages automatically whenever the operating control is put into that position but has to be manually taken out of engagement in order to move the operating control away from that position. (Applicable to JAR-25 only. )

Bezpečnostní západka znamená mechanismus, který uzamkne ovladač v dané poloze. Zapadne automaticky, kdykoliv je ovladač uveden do této polohy, ale pro pohyb ovladače z této polohy musí být ručně uvolněna. (Týká se pouze předpisu JAR-25. )