bezpečnostný program

Výraz: „bezpečnostný program“

  • Slovensky / Slovak: bezpečnostný program
  • Česky / Czech: bezpečnostní program
  • Anglicky / English: security programme
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: bezpečnosť.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu bezpečnostný program.

Bezpečnostný program (Security programme) Opatrenia ur??ené na zabezpe??enie ochrany civilného letectva pred ??inmi protiprávneho zasahovania.