bezpečnostný test

Výraz: „bezpečnostný test“

  • Slovensky / Slovak: bezpečnostný test
  • Česky / Czech: bezpečnostní test
  • Anglicky / English: Security Test
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: bezpečnosť.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu bezpečnostný test.

Bezpečnostný test znamená testovanie opatrení bezpečnostnej ochrany kde príslušný orgán navodzuje, alebo simuluje zámer spáchať čin protiprávneho zasahovania, na účely overovania účinnosti a realizácie existujúcich opatrení bezpečnostnej ochrany.