Bezprekážkový priestor

Výraz: „Bezprekážkový priestor“

  • Slovensky / Slovak: Bezprekážkový priestor
  • Česky / Czech: Bezpřekážkový prostor
  • Anglicky / English: Obstacle free zone
  • Skratka / Abbreviation: OFZ
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: heli.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu Bezprekážkový priestor.

Bezpřekážkový prostor – Obstacle free zone

Prostor nad vnitřní přibližovací plochou, vnitřními přechodovými plochami a plochou nezdařeného přiblížení a tou částí pásu RWY, která je ohraničena těmito plochami, do něhož nezasahuje žádná pevná překážka, kromě překážek křehkých o nízké hmotnosti, nutných pro účely letecké navigace.

Priestor nad vnútornou približovacou rovinou, vnútornými prechodovými plochami a plochou nevydareného priblíženia a tou časťou pásu vzletovej a pristávacej dráhy, ktorá je ohraničená týmito plochami, do ktorého nezasahuje žiadna pevná prekážka, okrem krehkých prekážok s malou hmotnosťou, požadovaných na účely leteckej navigácie.