Bezprostredná oprava chýb

Výraz: „Bezprostredná oprava chýb“

  • Slovensky / Slovak: Bezprostredná oprava chýb
  • Česky / Czech: Bezprostřední oprava chyb
  • Anglicky / English: Forward error correction
  • Skratka / Abbreviation: FEC
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: civilné letectvo.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu Bezprostredná oprava chýb.

Proces přidání zbytkové informace k přenášenému signálu, který umožňuje opravit v přijímači chyby, vzniklé během přenosu.