Bhútán

Výraz: „Bhútán“

  • Slovensky / Slovak: Bhútán
  • Česky / Czech: Bhútán
  • Anglicky / English: Bhutan
  • Skratka / Abbreviation: A5
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: značenie civilných lietadiel.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu Bhútán.

Značka štátnej príslušnosti civilných lietadiel krajiny Bhútán (Bhutan ), pozostáva zo znakov A5. Značka štátnej príslušnosti – Nationality mark – je označenie na vyjadrenie príslušnosti civilného lietadla určitému štátu. Za značkou štátnej príslušnosti nasleduje pomlčka a registrová značka.