Bielorusko

Výraz: „Bielorusko“

  • Slovensky / Slovak: Bielorusko
  • Česky / Czech: Bělorusko
  • Anglicky / English: Belarus
  • Skratka / Abbreviation: EW
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: značenie civilných lietadiel.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu Bielorusko.

Značka štátnej príslušnosti civilných lietadiel krajiny Bielorusko (Belarus ), pozostáva zo znakov EW. Značka štátnej príslušnosti – Nationality mark – je označenie na vyjadrenie príslušnosti civilného lietadla určitému štátu. Za značkou štátnej príslušnosti nasleduje pomlčka a registrová značka.