Bity za sekundu

Výraz: „Bity za sekundu“

  • Slovensky / Slovak: Bity za sekundu
  • Česky / Czech: Bity za sekundu
  • Anglicky / English: Bit per second
  • Skratka / Abbreviation: BPS
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: merné jednotky.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu Bity za sekundu.

Bity za sekundu – Bit per second