Blízkosť

Výraz: „Blízkosť“

  • Slovensky / Slovak: Blízkosť
  • Česky / Czech: Blízkost
  • Anglicky / English: Vicinity
  • Skratka / Abbreviation: VCY
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: letectvo.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu Blízkosť.

Blízkost – Vicinity