Blízkosť lietadiel

Výraz: „Blízkosť lietadiel“

  • Slovensky / Slovak: Blízkosť lietadiel
  • Česky / Czech: Blízkost letadel
  • Anglicky / English: Aircraft proximity
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: lietadlá.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu Blízkosť lietadiel.

Situace, ve které podle názoru pilota nebo personálu letových provozních služeb, vzdálenost mezi letadly, stejně jako jejich vzájemné polohy a rychlosti byly takové, že bezpečnost letadel, kterých se to týká, mohla být ohrožena.

Situácia, v ktorej podľa názoru pilota alebo orgánu letových prevádzkových služieb vzdialenosť medzi lietadlami, ich vzájomná poloha a rýchlosť boli také, že bezpečnosť lietadiel mohla byť alebo bola ohrozená. Blízkosť lietadiel sa klasifikuje nasledovne: