Blowing

Výraz: „Blowing“

  • Slovensky / Slovak: Blowing
  • Česky / Czech:
  • Anglicky / English: Blowing
  • Skratka / Abbreviation: BL…
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: skratky ICAO.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu Blowing.

Blowing (followed by DU = dust, SA = sand or SN = snow) má skratku BL…. BL… (Blowing (followed by DU = dust, SA = sand or SN = snow)) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil Aviation Organization) – Dokument 8400 Skratky a kódy.