Bod B systému ILS

Výraz: „Bod B systému ILS“

  • Slovensky / Slovak: Bod B systému ILS
  • Česky / Czech: Bod B systému ILS
  • Anglicky / English: ILS Point B
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: lietadlo.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu Bod B systému ILS.

Bod, ležící na sestupové čáře ILS, ve vzdálenosti 1050 m od prahu RWY, podél její prodloužené osy ve směru přiblížení.