Bod konečného priblíženia

Výraz: „Bod konečného priblíženia“

  • Slovensky / Slovak: Bod konečného priblíženia
  • Česky / Czech: Bod konečného přiblížení
  • Anglicky / English: Final approach point
  • Skratka / Abbreviation: FAP
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: helikoptéra.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu Bod konečného priblíženia.

Bod konečného přiblížení – Final approach point