Bod nevydareného priblíženia

Výraz: „Bod nevydareného priblíženia“

  • Slovensky / Slovak: Bod nevydareného priblíženia
  • Česky / Czech: Bod nezdařeného přiblížení
  • Anglicky / English: Missed approach point
  • Skratka / Abbreviation: MAPt
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: helikoptéry.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu Bod nevydareného priblíženia.

V postupu přiblížení podle přístrojů ten bod, nad/před kterým musí být zahájen předepsaný postup nezdařeného přiblížení, aby bylo zajištěno, že nebudou porušeny minimální výšky nad překážkami.