Bod podrovnanie letovej trate

Výraz: „Bod podrovnanie letovej trate“

  • Slovensky / Slovak: Bod podrovnanie letovej trate
  • Česky / Czech: Bod podrovnání letové tratě
  • Anglicky / English: Flight path alignment point
  • Skratka / Abbreviation: FPAP
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: trate.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu Bod podrovnanie letovej trate.

Bod podrovnání letové tratě – Flight path alignment point