Bod prahu dotyku

Výraz: „Bod prahu dotyku“

  • Slovensky / Slovak: Bod prahu dotyku
  • Česky / Czech: Bod prahu dotyku
  • Anglicky / English: Landing threshold point
  • Skratka / Abbreviation: LTP
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: piloti.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu Bod prahu dotyku.

Bod prahu dotyku – Landing threshold point