Bod prechodu

Výraz: „Bod prechodu“

  • Slovensky / Slovak: Bod prechodu
  • Česky / Czech: Bod přechodu
  • Anglicky / English: Change-over point
  • Skratka / Abbreviation: COP
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: pilotovanie lietadla.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu Bod prechodu.

Bod přechodu – Change-over point

Bod, ve kterém se od letadla letícího na úseku tratě ATS vyznačeném zařízením VOR očekává, že změní navigační vedení letadla pomocí zařízení za letadlem na navigační vedení letadla pomocí nejbližšího zařízení VOR před letadlem. Poznámka: Body přechodu se zřizují pro poskytování optimálních podmínek s přihlédnutím k síle a jakosti signálu mezi dvěma radionavigačními zařízeními VOR ve všech používaných hladinách a k zajištění společného zdroje směrového vedení pro všechna letadla letící na stejné části úseku trati.