Bod rozhodnutia o pristáti

Výraz: „Bod rozhodnutia o pristáti“

  • Slovensky / Slovak: Bod rozhodnutia o pristáti
  • Česky / Czech:
  • Anglicky / English: Landing decision point, LDP
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: pristávanie.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu Bod rozhodnutia o pristáti.

Bod používaný pri určovaní výkonov pri pristáti. Po dosiahnutí tohto bodu ak dôjde k poruche pohonnej jednotky v tomto bode, môže pristátie bezpečne pokračovať alebo možno začať postup po nevydarenom priblížení na pristátie. Poznámka: LDP sa týka vrtuľníkov výkonnostnej triedy 1.