Bod rozhodnutia o pristátí

Výraz: „Bod rozhodnutia o pristátí“

  • Slovensky / Slovak: Bod rozhodnutia o pristátí
  • Česky / Czech:
  • Anglicky / English: Landing decision point
  • Skratka / Abbreviation: LDP
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: pristávanie.