Bod začiatku obmedzovanie rýchlosti

Výraz: „Bod začiatku obmedzovanie rýchlosti“

  • Slovensky / Slovak: Bod začiatku obmedzovanie rýchlosti
  • Česky / Czech: Bod počátku omezování rychlosti
  • Anglicky / English: Speed limiting point
  • Skratka / Abbreviation: SLP
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: rýchlosti.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu Bod začiatku obmedzovanie rýchlosti.

Bod počátku omezování rychlosti – Speed limiting point