čiarka

Výraz: „čiarka“

  • Slovensky / Slovak: čiarka
  • Česky / Czech: čárka
  • Anglicky / English: comma
  • Skratka / Abbreviation: ,
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: hlasová komunikácia v letectve.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu čiarka.

Znak, sa používa v leteckej mobilnej službe. Používanie číselných ekvivalentov v hlasovej komunikácii sa riadi pravidlami pre príslušnú krajinu. Zodpovedá Medzinárodnému kódexu signálov. Anglický ekvivalent znaku, je Decimal. Anglická výslovnosť: (DEJ-SI-MAL), slovenská výslovnosť anglického ekvivalentu: desiml.