Bolívia

Výraz: „Bolívia“

  • Slovensky / Slovak: Bolívia
  • Česky / Czech: Bolívie
  • Anglicky / English: Bolivia
  • Skratka / Abbreviation: CP
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: značenie civilných lietadiel.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu Bolívia.

Značka štátnej príslušnosti civilných lietadiel krajiny Bolívia (Bolivia ), pozostáva zo znakov CP. Značka štátnej príslušnosti – Nationality mark – je označenie na vyjadrenie príslušnosti civilného lietadla určitému štátu. Za značkou štátnej príslušnosti nasleduje pomlčka a registrová značka.