bombová hrozba

Výraz: „bombová hrozba“

  • Slovensky / Slovak: bombová hrozba
  • Česky / Czech: bombová hrozba
  • Anglicky / English: bomb threat
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: letectvo.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu bombová hrozba.

Bombová hrozba – oznámená hrozba anonymom alebo iným spôsobom, podľa ktorej bez ohľadu na jej pravdivosť alebo nepravdivosť je ohrozená bezpečnosť letiaceho lietadla alebo lietadla nachádzajúceho sa na zemi, prípadne letiska alebo zariadenia civilného letectva, či osoby, ktoré môžu byť v nebezpečenstve spôsobeného vybušnynou alebo iným predmetom či zariadením.