bombový poplach

Výraz: „bombový poplach“

  • Slovensky / Slovak: bombový poplach
  • Česky / Czech: bombový poplach
  • Anglicky / English: bomb alarm
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: lietadlá.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu bombový poplach.

Bombový poplach – stav poplachu vyhlaseného kompetentným orgánom s cieľom rozbehnutia plánu zásahu zameraného proti prípadným následkom vyplývajúcim z oznámenej hrozby anomymom alebo iným spôsobom alebo vyplývajúci z objavenia podozrivého zariadenia alebo iného predmetu v lietadle, naletisku alebo v nejakom zariadení civilného letectva.