Božena

Výraz: „Božena“

  • Slovensky / Slovak: Božena
  • Česky / Czech: Božena
  • Anglicky / English: Božena
  • Skratka / Abbreviation: Božena
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: hláskovacia abeceda.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu Božena.

Božena je slovenský ekvivalent (kódové slovo) písmena B. Písmeno B je písmenom slovenskej hláskovacej tabuľky, ktorá sa používa v leteckej mobilnej službe. Slovenská hláskovacia tabuľka je tabuľka, ktorá udáva pre jednotlivé znaky slovenskej abecedy ľahko zapamätovatelné kódové slová (prevažne krstné mená a známe zemepisné pojmy) začínajúce týmito hláskami. Hláskovacie tabuľky písmen sú v zmysle STN 1690.