Bravo

Výraz: „Bravo“

  • Slovensky / Slovak: Bravo
  • Česky / Czech: Bravo
  • Anglicky / English: Bravo
  • Skratka / Abbreviation: Bravo
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: hláskovacia abeceda.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu Bravo.

Bravo predstavuje v letectve anglický slovný ekvivalent písmena B. Anglická výslovnosť: (BRAH-VOH), slovenská výslovnosť anglického ekvivalentu: bravo. Písmeno B predstavuje v morzeovej abecede kód – • • •. Hláskovacia abeceda (spelling alphabet), nazývaná tiež Fonetická abeceda NATO, slúži ako rádiotelefónna hláskovacia abeceda ICAO (International Civil Aviation Organization). Priraďuje slová k písmenám anglickej abecedy, takže v kritickej situácii sú kombinácie slabík výraznejšie a zrozumiteľné pre posádku lietadla a tiež pre riadenie letovej prevádzky, bez ohľadu na ich rodný jazyk.