Breaking

Výraz: „Breaking“

  • Slovensky / Slovak: Breaking
  • Česky / Czech:
  • Anglicky / English: Breaking
  • Skratka / Abbreviation: BRKG
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: skratky ICAO.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu Breaking.

Breaking má skratku BRKG. BRKG (Breaking) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil Aviation Organization) – Dokument 8400 Skratky a kódy.