brzda rotora

Výraz: „brzda rotora“

  • Slovensky / Slovak: brzda rotora
  • Česky / Czech: brzda rotoru
  • Anglicky / English: rotor brake
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: časť lietadla alebo vrtuľníka.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu brzda rotora.

Brzda rotora pilotovi umožňuje rýchle zastavenie rotora, výrazne skracuje dobu otáčania rotora a znižuje tak možnosť zranenia pozemnej obsluhy.