Brzdiaci, brzdenie

Výraz: „Brzdiaci, brzdenie“

  • Slovensky / Slovak: Brzdiaci, brzdenie
  • Česky / Czech: Brzdící, brždění
  • Anglicky / English: Braking
  • Skratka / Abbreviation: BRKG
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: vrtuľník.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu Brzdiaci, brzdenie.

Brzdící, brždění – Braking