Brzdiaci účinok

Výraz: „Brzdiaci účinok“

  • Slovensky / Slovak: Brzdiaci účinok
  • Česky / Czech: Brzdící účinek
  • Anglicky / English: Braking action
  • Skratka / Abbreviation: BA
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: lety.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu Brzdiaci účinok.

Brzdící účinek – Braking action